Killinger til salg

Vi har ingen killinger til salg i øjeblikket

Men vi venter killinger midt i juli 2020

mellem Janus og Bianca og

mellem Janus og Stella


Janus (S*Eternitgården's Orion)


DK*Sekita's Bianca

Stella: S*Utblicken's Scilla